Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ครบถ้วน ก่อนทำการสมัครสมาชิกกับทาง www.wildufabetum7.com เพื่อประโยชน์กับตัวผู้ใช้บริการเอง และให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งเว็บไซต์ เพราะข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของเราทั้งหมด จะผลผูกพันในทางกฎหมาย

Terms and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข (Terms and Conditions) ดังต่อไปนี้

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป การสมัครสมาชิกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และถูกต้อง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บ wildufabetum7.com ของเราไม่มีนโยบายนำเอาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปเผยแพร่กับผู้อื่น ๆ ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
 3. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการของเราต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนดไว้ อาทิเช่น อัตราการวางเดิมพัน อัตราฝากเงิน และถอนเงิน เป็นต้น
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บ wildufabetum7.com ของเรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก : ถ้าหากว่าทางเว็บ wildufabetum7.com ตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านใด ได้ละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของเรากำหนด ทางเราจะยกเลิกสถานะสมาชิกของเราทันที
 6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บ wildufabetum7.com ถ้าได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ในเวลาใด ทางเว็บไซต์ของเราขอไม่แจ้งให้ทางสมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ที่ได้ปรากฏยังบนเว็บ wildufabetum7.com ของเรา ถ้าทางเราพบว่าท่านใด ได้คัดลอกหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเราจะดำเนินคดีทางกฎหมายทันที
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ซึ่งข้อบังคับ และเงื่อนไขของทางเว็บ wildufabetum7.com ของเราทั้งหมด ถูกควบคุมและตีความด้วยกฎหมาย ถ้าเกิดมีกรณีขัดแย้งใด ๆ ทางเราจะส่งไปไต่สวนทางกฎหมายในทันที
 9. การติดต่อ : หากท่านใด ติดขัดในกฎข้อบังคับ หรือเงื่อนไขตรงไหน และต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ contact@wildufabetum7.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 10. การละเมิดข้อตกลง : ถ้าทางเว็บ wildufabetum7.com ได้ตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านใด ละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายทันที
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ถ้าผู้ใช้บริการท่านใดตกลงสมัครสมาชิกกับทางเว็บ wildufabetum7.com ทางเราจะถือว่าทุกท่านยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดไว้ทุกข้อ

 

สมัครสมาชิก